جستجو

  
 


 
  
 
    
گاه شمار فلسطین
18 April
1984
كنفرانس "فاس" به منظور بررسی تصميم كنست (پارلمان) "اسرائيل" در اين باره كه قدس پايتخت "اسرائيل" باشد در مغرب برگزار شد.
... آرشيو
فصل تابستان
فصل تابستان
[ 29/04/2007 - 06:37 ب.ظ ]
كوه‌های هميشه سبز فلسطين

 

تير

بالا